Poradenství a zajištění administartivy

Poradenství a zajištění administrativy

Civilní sňatek

Při uzavření sňatku v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců, se neplatí za uzavření manželství žádný správní poplatek. Bez poplatku může být uzavřen sňatek též na kterémkoliv úřadě v ČR, ale je nutné vyplnit dotazník a předložit zákonem stanovené doklady. Pokud patříte do skupiny lidí, kteří si za partnera vybrali cizince, jsou státem stanoveny poplatky ve výši 500 - 2.000 Kč podle konkrétních případů. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

 

Církevní sňatek

Žádné poplatky nejsou stanoveny, praxí bývají dobrovolné příspěvky.

 

Matriční úřady a obřadní síně

Po stanovení místa a termínu svatby se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá místo pro uzavření sňatku, které jste si vybrali. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím domluvte místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Lhůty pro vyřízení svatby nejsou zákonem stanoveny, abyste měli jistotu, že získáte vybraný termín, doporučujem si jej rezervovat 5-6 měsíců dopředu. Bliž ší informace sdělí matriční úřad.

Více naleznete na Matriční úřady


Dokumenty, formuláře

Uzavření manželství žádají oba snoubenci písemně na místně příslušné matrice.

Přílohy k žádosti (originály nebo ověřené kopie):

  • rodný list
  • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
  • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
  • je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřen doložkou o právní moci
  • je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci.

Kromě uvedených dokladů je ve specifických případech k žádosti o uzavření manželství nutné připojit tyto doklady:

  • je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Kontaktujte nás


GOOD SERVICE s.r.o.
info@goodservice.cz
Jindřišská 5
110 00 Praha 1
Mobil: 723 303 903
Více v kontaktech

Pracovní doba:
Po - Pá: 10 - 18 hod.
Rezervace termínů:
Po - Pá: 11 - 16 hod.

   •   Kompletní svatební servis   •   Svatby v oblacích, na vodě   •   Projížďky lodí po Vltavě   •   Svatební cesty na Floridu   •   Pronájem limuzín a historických vozů   •   Pronájem letadel a lodí   •   Pronájem domů a bytů na Floridě   •   Zimní lyžování v Coloradu   •   Romantická restaurace   •   Společenské a firemní akce   •   Kompletní rozvodový servis •